Pravila korišćenja sajta
USLOVI KORIŠĆENJA
OPŠTE INFORMACIJE
Vlasnik ovog sajta je Pernod Ricard Srbija d.o.o(dalje u tekstu: “Rukovalac obrade podataka o ličnosti”), Bulevar oslobođenja 211, Beograd. Članica je Pernod Ricard Grupe sa sedištem u Parizu, 5 cours Paul Ricard 75008, Republika Francuska.
Za sve odgovore na pitanja o funkcionisanju ovog sajta možete nas kontaktirati na info@pernod-ricard-serbia.com.
Osim ako je drugačije naznačeno, izrazi „Pernod Ricard“ i „članice Pernod Ricard grupe“ označavaju Pernod Ricard i sve njegove kćerke kompanije, uključujući Pernod Ricard Srbija d.o.o.
USLOVI KORIŠĆENJA
Opšte
Korišćenjem ovog sajta prihvatate dole navedene uslove korišćenja, a ukoliko se ne slažete sa ovim uslovima korišćenja, molimo Vas da odmah napustite ovaj sajt.
Ni Pernod Ricard, niti bilo ko od njegovih organa, predstavnika, zaposlenih ili agenata nije odgovoran za bilo koju grešku i/ili propuštanje na ovom sajtu, za informacije koje nedostaju ili nisu dostupne, kao ni za viruse koji se mogu naći na ovom sajtu.
U skladu sa tim, korisnici sajta preuzimaju punu odgovornost za korišćenje ovog sajta i informacija koje se nalaze na njemu. Pernod Ricard nije odgovoran za bilo koje posledice korišćenja informacija sa ovog sajta.
Pristup Vašim ličnim podacima i njihovo korišćenje
Prema propisima Republike Srbije, imate zakonsko pravo da, na zahtev, budete istinito i potpuno obavešteni o obradi Vaših ličnih podataka, da Vam oni budu stavljeni na uvid, da ih kopirate, da tražite njihovu ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje, kao i prekid i privremenu obustavu njihove obrade. Ako želite da koristite neko od ovih prava, možete nas kontaktirati - Pernod Ricard Srbija d.o.o, Bulevar oslobođenja 211, 11000 Beograd. Više o tome u našoj Politici privatnosti.
U slučaju da se Vaši podaci o ličnosti ne koriste u svrhu zbog koje su prikupljeni, imate pravo na zaštitu svojih prava u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Pružanje tačnih podataka
Korišćenje ovog sajta nije dozvoljeno maloletnim licima. Svako lice koje pristupi ovom sajtu ima dužnost da istinito odgovori na pitanje o svom datumu rođenja.
Svi sadržaji na internet stranicama Pernod Ricard informativnog su karaktera, a Pernod Ricard se obavezuje da učini sve što je u njegovoj moći da objavljene informacije budu istinite, pouzdane i kvalitetne. Zadržavamo pravo da promenimo sadržaj, specifikacije i dostupnost proizvoda u bilo koje vreme, bez prethodne najave.
“Cookies“
Obaveštavamo sve posetioce našeg sajta da internet kolačići (“cookies”) mogu biti automatski sačuvani na Vašem internet pretraživaču. Ovaj sajt koristi “cookies” da bi prikupio obaveštenja o tome kako korisnici pretražuju sajt. Više o tome u našoj Politici kolačica.
Internet Protokol (IP) adresa
Obaveštavamo sve posetioce da možemo da prikupljamo vaše IP adrese kako bismo olakšali postavljanje dijagnoze problema sa našim serverom i pomogli u upravljanju sajtom. IP adresa je broj koji se dodeljuje vašem kompjuteru kada koristite Internet. Vaša IP adresa će se takođe koristiti kako bismo Vas identifikovali tokom određene sesije, kao i za prikupljanje opštih demografskih podataka.
Razmena
Kao rezultat prodaje, pripajanja ili bilo koje druge statusne promene, reorganizacije ili likvidacije Pernod Ricard, Pernod Ricard može da transferuje, proda ili ustupi informacije o Vašoj upotrebi sajta, uključujući, bez ograničenja, informacije sa ličnom identifikacijom koje pružite, kao i druge informacije o Vašem načinu upotrebe sajta, svim trećim licima koja postanu pravni sledbenici Pernod Ricard.
Poštovanje prava intelektualne svojine
Tekstovi, fotografije, grafika i zvuk koji se nalaze na ovom sajtu pripadaju Pernod Ricard. Reprodukcija ovog sajta u celini ili delimično, ili reprodukcija jedne ili više njegovih komponenti, u bilo kom obliku, zabranjena je i predstavlja povredu prava intelektualne svojine prema propisima Republike Srbije. Sve informacije, ilustracije, fotografije, oblici, video klipovi (sa i bez zvuka) i drugi sadržaji koji se pojavljuju na ovom sajtu predmet su intelektualne svojine; oni su ili svojina Pernod Ricard ili trećih lica koja su za njihovo korišćenje ovlastila Pernod Ricard. Prema tome, zabranjena je svaka njihova reprodukcija, emitovanje, prerada, prevođenje i/ili izmena, u celini ili delimično, ili prenos na drugi internet sajt. Umnožavanje, u celosti ili delimično, ovog sadržaja bez prethodnog pisanog odobrenja Pernod Ricard strogo je zabranjeno. Svi brendovi Pernod Ricard koji se pominju na ovom sajtu predstavljaju registrovane žigove.
Linkovi ka drugim sajtovima
Ovaj sajt može imati linkove ka drugim sajtovima koji pripadaju trećim licima, a u svrhu pružanja više informacija našim posetiocima. Pernod Ricard nema kontrolu nad tim sajtovima i ne može biti odgovoran za njihov sadržaj, niti za zaštitu privatnosti i bezbednosti na ovim sajtovima. Ti internet sajtovi su dostupni svima na sopstvenu odgovornost.
Korisnici i posetioci ovog sajta ne mogu objaviti vezu na internet adresi @amalfiterrazza.com bez prethodne izričite pisane saglasnosti Pernod Ricard.
Ograničavanje ili obustavljanje pristupa
Korišćenjem našeg sajta saglasni ste da Pernod Ricard može, po svom nahođenju, obustaviti Vaš pristup ovom sajtu ili Vam ograničiti njegovo korišćenje u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga. Saglasni ste da svako obustavljanje ili ograničenje Vašeg pristupa sajtu može biti izvršeno bez prethodnog upozorenja, kao i bez obrazloženja, te da Pernod Ricard može odmah deaktivirati ili obrisati Vaš nalog i lozinku, kao i sve informacije i datoteke u vezi sa njima, te sprečiti dalji pristup takvim informacijama ili datotekama. Saglasni ste da Pernod Ricard neće biti odgovoran zbog obustavljanja ili ograničenja Vašeg pristupa ovom sajtu i/ili bilo kojim informacijama ili datotekama, a posebno da neće biti odgovoran za bilo koju štetu koja bi mogla nastati za Vas ili treća lica u vezi s tim.
Izmena pravila i uslova korišćenja
Pernod Ricard može u svako doba, bez prethodnog upozorenja, izmeniti uslove korišćenja sajta. Ove izmene su obavezujuće i potrebno je da, pre korišćenja ovog sajta, posetite ovu stranu kako biste se informisali o važećim uslovima korišćenja.
Primenljivi zakoni i nadležnost
Uslovi korišćenja ovog sajta podležu propisima Republike Srbije. Za sve sporove koji mogu nastati u vezi sa Vašim korišćenjem ovog sajta i primenom ovih uslova korišćenja nadležan je sud u Beogradu.

You have to be over 18 to enter this site

Please enter your date of birth

Please enter a valid value for the fields: {fields}

You must be of legal age to access the site

Remember me

Don't tick this box if your computer can be accessed by people under legal drinking age

By entering this site, you are agreeing to our TERMS & CONDITIONS,PRIVACY STATEMENT. Read our Privacy Policy to find out more. Read the ENJOY RESPONSIBLY. Our brand endorses responsible and moderate drinking.